Home Over Ons Werkwijze Locaties Contact
Home
Over Ons
Werkwijze
Locaties
Contact
AANMELDEN
Vakanties
 muntgeld 

ele M.i.v. januari 2017 werken wij volledig volgens de Wet Kinderopvang en voeren daarnaast het beleid van de Gemeente Koggenland voor de Peuteropvang uit.

Wat betekent dit voor u?

Hoeveel uur per maand in rekening?
Voorbeeld: Peuter komt 2 x 3 uur per week, Alle peuters komen 40 weken per jaar.
6 uur pw x 40 = 240 : 12 maanden = 20 uur per maand.
U ontvangt een nota gebaseerd op 20 uur per maand.

Voor ouders met recht op subsidie heeft de gemeente Koggenland een uurprijs vastgesteld van 8,84 per uur voor de peuteropvang.


Recht op kinderopvangtoeslag.
Afhankelijk van uw inkomen heeft u recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst ( zie http://www.toeslag.nl ) en/of subsidie van de Gemeente Koggenland. Afhankelijk van de locatie kunt u het af te nemen aantal uren zelf bepalen, maar let op het maximale aantal uren waarvoor u toeslag kunt aanvragen!

Recht op subsidie.
U heeft recht op subsidie van de gemeente, als u geen recht op kinderopvangtoeslag. Wij brengen bij u in rekening wat u op grond van uw inkomen moet betalen en de gemeente betaalt de subsidie rechtstreeks aan ons uit.
U heeft ook recht op subsidie van de gemeente als u ook recht heeft op kinderopvangtoeslag, maar uw gezamenlijk inkomen is lager den 39.109,00 per jaar. U krijgt een aanvulling van de gemeente bovenop de maximaal door de belastingdienst te vergoeden uurprijs. De gemeente betaalt de subsidie rechstreeks aan ons uit.

De gemeente verstrekt subsidie voor 2x3 uur peuteropvang ( afname van minimaal 2 dagdelen is verplicht hiervoor).

VVE.
Als uw kind door het consultatiebureau en/of zorgteam van de gemeente een indicatie heeft voor VVE, dan wordt uw kind, als u hiervan gebruik maakt, 4 x 3 uur per week geplaatst. Voor de eerste 2 dagdelen geldt dat u betaalt op grond van wat hierboven staat vermeld. Dagdeel 3 en 4 worden geheel door de gemeente gesubsidieerd. U moet hiervoor altijd een subsidieformulier invullen en een door het consultatiebureau ondertekende VVE-indicatie bijvoegen. 

Zowel ten aanzien van toeslag als subsidie geldt, dat u dit maximaal voor 3 maanden met terugwerkende kracht kan aanvragen. Zorg ervoor dat u op tijd bent, anders loopt u geld mis!

Indien u bij ons een subsidie aanvraag doet en u geen, onvoldoende of onjuiste inkomensgegevens heeft bijgevoegd, zullen we u hier nog 2x om vragen. Indien u deze niet aanlevert binnen redelijke termijn, brengen we u 8,84 per uur in rekening. 
Onze financiele administratie hebben we uitbesteed aan Peutersaen.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden,
Wilt u het subsidiebeleid Peuteropvang volledig lezen, dan kunt u contact met de Gemeente Koggenland opnemen.
De subsidie is alleen van toepassing op inwoners van de Gemeente Koggenland.


Wij gaan zorgvuldig om met de door u aangeleverde informatie. Als wij uw subsidieformulier en inkomensgegevens hebben ontvangen, dragen we deze over aan de Gemeente Koggenland. Wij bewaren hgeen inkomensgegevens van u ( via computer aangeleverd, dan wordt het na uitprinten verwijderd).

Site Map