Home Over Ons Werkwijze Locaties Contact
Home
Over Ons
Werkwijze
Locaties
Contact
AANMELDEN
Vakanties
 welkom 
INSCHRIJVING.
Het is mogelijk om uw peuter vanaf 18 maanden in te schrijven bij een van onze locaties. Zie voor inschrijving het tabblad "AANMELDEN".

 

Het inschrijfgeld bedraagt 20,00.

Zodra u dit heeft betaald, is uw kind ingeschreven. U krijgt van ons een verzoek tot betaling hiervan na aanmelding van uw kind.


Ook kinderen woonachtig buiten de Gemeente Koggenland kunnen worden ingeschreven.

PLAATSING.

Peuters kunnen vanaf 2 jaar worden geplaatst, mits er geen wachtlijst op de locatie is.

 

Als er wel een wachtlijst is op de locatie van uw keuze en u wilt toch dat uw peuter direct wordt geplaatst, dan is het mogelijk om uw peuter op een ander locatie van de stichting te plaatsen, waar wel plekken vrij zijn. 

 Als uw kind een medische en/of psychische indicatie heeft, kunnen wij mogelijk niet de zorg bieden, die voor uw kind van belang is.  Uw kind krijgt dan een proefplaatsing voor de duur van 2 maanden.

Informatie over planning en plaatsing: 0229-542127

(wij werken samen met Skik koggenland. Zij verzorgen de planning en plaatsing voor de peuters op onze peuterspeelzalen)

OPZEGGING.

Als uw peuter 4 jaar wordt, dan wordt uw peuter automatisch uitgeschreven uit het peuterbestand. Het kan voorkomen, dat u uw kind ook na zijn/haar 4e verjaardag nog even op de peuterspeelzalen wilt houden. Dit is mogelijk na overleg ( houdt u er wel rekening mee, dat de kinder opvangtoeslag stopt aan het eind van de maand waarin een kind 4 jaar wordt en dat de Gemeente Koggenland geen subsidie meer betaald na de 4e verjaardag ( mits kinderen op een wachtlijs voor bijvoorbeeld speciaal onderwijs staan).
 Alsu voor de 4de verjaardag van uw peuter wilt stoppen, dan moet u dit minimaal een maand van te voren aan onze medewerker planning/plaatsing doorgeven.

Het volledige plaatsingsbeleid kunt u vinden in het beleidsplan wat ter inzage ligt op de peuterspeelzalen.
Site Map