Home Over Ons Werkwijze Locaties Contact
Home
Over Ons
Werkwijze
Locaties
Contact
AANMELDEN
Vakanties
 boekenkast
 
Op al onze locaties liggen diverse beleidsnota's ter inzage, zoals:
  • Pedagogisch beleid
  • Organisatie beleid
  • Klachtenreglement ( intern- en extern)
  • Calamiteitenplan
  • Medicijnenprotocol
  • Protocol Huiselijk Geweld

Landelijk Register Kinderopvang/ GGD rapportages.
Hier vindt u informatie over onze peuterspeelzalen, die allen geregistreerd zijn. Tevens zijn hier de GGD rapportages van onze peuterspeelzalen te vinden. Kijk onder locaties en klik op de link.

Klachtenreglement.
Dit kunt u inzien op de locaties, dan wel opvragen op kantoor,

Vertrouwensinspecteur.
Als u vermoedens heeft van mishandeling door personeel van kind(eren), kunt u voor advies en informatie een onafhankelijk vertrouwensinspecteur bellen: 0900- 111 31 11. Dit nummer is ook beschikbaar voor leidsters ( i.v.m. gedrag collega)


Site Map